ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คำเรียกญาติคนจีนแต้จิ๋ว

คำเรียกญาติคนจีนแต้จิ๋ว

คำเรียกญาติ ฝั่งพ่อ ภาษาจีน

ปู่ : อากง
ย่า: อาม่า
พ่อ: ป๊า/เตี่ย
ลุง : แปะ
ป้าสะใภ้: อึ้ม
ป้า: โกว
ลุงเขย: เตี๋ย
อาชาย: เจ็ก
อาสะใภ้ :ซิ่ม
อาหญิง : โกว
อาเขย: เตี่ย

ทริคเพิ่มเติม คำว่า โกว จะใช้เรียกทั้ง พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ  และ เตี๋ย จะใช้เรียกทั้งลุงเขยหรืออาเขย เหมือนกัน

 

คำเรียกญาติ ฝั่งแม่ ภาษาจีน

ตา : อากง/ก๋ง
ยาย: อาม่า
แม่: หม่าม๊า/ม๊า
ลุง : กู๋
ป้าสะใภ้: กิ๋ม
ป้า: อี๊
ลุงเขย: เตี๋ย
น้าชาย: กู๋
น้าสะใภ้ :กิ๋ม
น้าหญิง : อี๋
น้าเขย: เตี๋ย

ทริคเพิ่มเติม คำว่า “กู๋” ใช้เรียกทั้งพี่ชายและน้องชายของแม่ คำว่า “อี๋” ใช้เรียกทั้ง พี่สาวหรือน้องสาวของแม่

 

การเรียกลำดับพี่น้องทั้งฝั่งพ่อ/แม่ ใช้จำนวนชื่อเลข+ศักดิ์

คนโต (คนที่1) : ตั่ว
คนที่ 2: หยี่
คนที่ 3: ซา
คนที่ 4: สี่/ซี้
คนที่ 5: โหงว
คนที่ 6: ลัก
คนที่ 7: ชิก
คนที่ 8: โป่ย
คนที่ 9: เก๋า
คนสุดท้าย: โซ่ย/โซ้ย

 

ยกตัวอย่างการเรียก

– ลุงคนที่สองฝั่งพ่อ เรียกว่า ยี่แปะ

– น้าชายคนสุดท้อง เรียกว่า โซ่ยกู๋

– ลุงเขยคนโต เรียกว่า ตั่วเตี๋ย

– ป้าคนที่สองฝั่งพ่อ เรียกว่า หยี่โกว

– น้าสะใภ้คนที่สามฝั่งแม่ เรียกว่า ซากิ๋ม

 

เกร็ดความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม 

– นอกจากนี้ ยังมีคำว่า “เหล่า/เล่า” ไว้ใช่เรียกคนที่อยู่ในรุ่นที่สูงขึ้นไป เช่น เหล่าแปะ เหล่าโกว เหล่าเจ็ก เหล่าซิ่ม เหล่ากู๋ เหล่ากิ๋ม เหล่าอี้ เป็นต้น

– เหล่าอี๊ ,เหล่ากู๋ คือ พี่น้องของตายาย

–  เขย ใช้เรียกว่า“เตี๋ย”เสมอ ทั้งญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่

– คำว่า “กู๋” ใช้เรียกทั้งพี่ชายและน้องชายของแม่ คำว่า “อี๋” ใช้เรียกทั้ง พี่สาวหรือน้องสาวของแม่

– คำว่า โกว” จะใช้เรียกทั้ง พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ  และ เตี๋ย” จะใช้เรียกทั้งลุงเขยหรืออาเขย เหมือนกัน

กรุงเทพมหานคร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: