ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Control Panel สำหรับ Linux Server

Control Panel สำหรับ Linux Server

โพสต์ใน: ระบบ / - โดย - Oct 20, 2018

เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ Linux Server นำไปพิจาณาปรับใช้

Control Panel

Free

Frontend

Backend

Databases

DNS

FTP

Email

Multi-server

Ajenti

Yes

Python

Python

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Webmin

Yes

Perl

Perl

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Sentora

Yes

PHP

PHP/MySQL

Yes

Yes

Yes

Yes

 

VestaCP

Yes

PHP

PHP/C/Bash

Yes

Yes

Yes

Yes

Partial

CentOS Web Panel

Yes

PHP

PHP/MySQL

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Kloxo-MR

Yes

PHP

PHP/MySQL

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ISPConfig

Yes

PHP

PHP/MySQL

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Froxlor

Yes

PHP

PHP/MySQL

Yes

Yes

Yes

Yes

Partial

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

May 12, 2018, 0 ถูกใจ 1 คนดู