ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

วิธีแก้ไขปัญหา Fixed illustrator, unknown error [cant]

วิธีแก้ไขปัญหา Fixed illustrator, unknown error [cant]

โพสต์ใน: Windows 10 / - โดย - Dec 23, 2018

ผู้อ่านท่านใดที่ติดตั้ง illustrator บน Windows 10 x64 หลังเปิดโปรแกรม illustrator มี Error แจ้งเตือน

Fixed illustrator, The operation cannot complete because of an unknown error [cant]

วิธีแก้ไขปัญหา: ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชั่น 32bit ออก เหลือเฉพาะ 64bit จากนั้นเปิดโปแกรม illustrator จะไม่แสดง Error ข้างต้น

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: