ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

วิธีแก้ไขปัญหา Fixed illustrator, unknown error [cant]

วิธีแก้ไขปัญหา Fixed illustrator, unknown error [cant]

โพสต์ใน: Windows 10 / - โดย - Dec 23, 2018

ผู้อ่านท่านใดที่ติดตั้ง illustrator บน Windows 10 x64 หลังเปิดโปรแกรม illustrator มี Error แจ้งเตือน

Fixed illustrator, The operation cannot complete because of an unknown error [cant]

วิธีแก้ไขปัญหา: ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชั่น 32bit ออก เหลือเฉพาะ 64bit จากนั้นเปิดโปแกรม illustrator จะไม่แสดง Error ข้างต้น

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: