ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ จาก 5 ปีเป็น 5

การขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ จาก 5 ปีเป็น 5

โพสต์ใน: รถยนต์ / - โดย - Jan 26, 2019

ตัวอย่าง: การจองต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปีเป็น 5 ปี

โปรแกรมระบบจองออนไลน์ถูกสร้างขึ้นจากภาษา PHP 

1. จองคิวออนไลน์ก่อน คลิก: https://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้คลิกลงทะเบียน โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ (จดเอาไว้มากรอกเข้าสู่ระบบ)

 

 

2. หลังจากเข้าสู่ระบบ จะมีให้ 3 ตัวเลือก 2.1 จังหวัด /  2.2 เลือกสำนักงานเขตที่ใกล้ ๆ (เดินทางสะดวก) / 2.3 เลือกประเภท

 

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างสรุปเอกสารและขั้นตอนทั้งหมด

 

4. เลือกวันและเวลาที่สะดวก 

 

 

5. สุดท้ายพิมพ์ใบจองไปยื่นก่อนเวลา 40 นาที (หากยื่นไม่ทันให้จองใหม่)

 

 


 

 

ระบบจองคิวอบรมขอรับใบขับขี่ออนไลน์ เปิดให้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ดังนี้

- ใบอนุญาตขับรถใหม่
- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 1 ปี
- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 3 ปี

 

เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

1.บัตรประชาชนฉบับจริง
2.ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่, ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดเกิน 1 ปี และ 3 ปี, ใบขับขี่ส่วนบุคคลขาดเกิน 3 ปี
3.ใบขับขี่ใบเดิม (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการจองคิวอบรมผ่านออนไลน์ มีดังนี้

เข้าไปยังเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/index.aspx

ดาวโหลด คู่มือการจองคิวทำใบขับขี่ คลิก: http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/Manual/EBooking_User.pdf

 

จากนั้นคลิก "กรอกประวัติและจองที่นั่งอบรม" กรอกตามแบบฟอร์มให้ครบ และเลือกที่นั่งรับหมายเลข Ticket ID เพื่อนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่

เมื่อถึงวันจองคิวจะต้องไปก่อนเวลานัด 30 นาที มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และต้องทำการจองใหม่

 

กรณีขอรับใบขับขี่ใหม่ และใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราวขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, อบรม 5 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน, จองคิวทดสอบขับรถ (ถ้าสอบข้อเขียนผ่าน) ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดต่อไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องสอบขับรถ
- วันที่ 2 ทดสอบขับรถ, รับใบขับขี่ (ถ้าสอบขับรถผ่าน)

 

การขอต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า

แบบชั่วคราว 1 ปี ต่อล่วงหน้าได้ 2 เดือน
เป็นแบบ 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน  

 

การต่อใบขับขี่ไม่ว่าจะหมดอายุเท่าไหร่ ไม่โดนปรับ ถ้าขับรถโดนตำรวจตรวจ แม้จะหมดอายุเพียง 1 วัน จะมีความผิด

 

 

รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: