ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ธนชาต-ทหารไทย ควบรวมธนาคาร 2019

ธนชาต-ทหารไทย ควบรวมธนาคาร 2019

โพสต์ใน: ธุรกิจ / - โดย - Feb 26, 2019

เมื่อ 2 ธนาคารควบรวมกันแล้วจะดีต่อธุรกิจอย่างไร?

  • ประโยชน์ด้านงบดุล การควบรวมกิจการทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น ที่สำคัญการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนจะมีประสิทธิภา พยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในขณะท ี่มีต้นทุนในการจัดหาเงินทุนลดลง
  • ประโยชน์ด้านต้นทุน เนื่องจากการควบรวมทำให้ขนาดกิจการใหญ่ขึ้น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น เทคโนโลยี และการตลาดสามารถทำร่วมกันได้
  • ประโยชน์ด้านรายได้ เมื่อรวมกิจการทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกันและเสนอผลิตภัณฑ์บริการการ เงินให้ลูกค้าได้หลากหลาย เช่น ธนชาตปัจจุบันให้สินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก ในขณะที่ธนาคารทหารไทยมีสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต ฯลฯ
กรุงเทพมหานคร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: