ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สรุปบัญชีออมทรัพย์ให้ได้ดอกเบี้ย 1,600 บาท

สรุปบัญชีออมทรัพย์ให้ได้ดอกเบี้ย 1,600 บาท

โพสต์ใน: การเงิน / - โดย - Apr 06, 2019

บุคคลทั่วไปที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์จะได้ดอกเบี้ ย 0.25%/ปี

เช่น 100,000 + 0.25% = 250 บาท ยิ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตร ATM จำนวน 300 บาท ต่อปี เงินต้นจะลดลงทุกปี

 

อยากให้เงินฝากออมทรัพย์งอกเงยจะทำอย่างไร?

คำตอบคือ ต้องเปิดบัญชีเพิ่มอีก 1 บัญชี เรียกว่าออมทรัพย์พิเศษ จะได้ดอกเบี้ย 1.6%/ปี

เช่น 100,000 + 1.6% = 1,600 บาท หลังเสียค่าธรรมเนียมบัตร ATM จำนวน 300 บาท เงินต้นเพิ่มขึ้น 1,300 บาท

 

สรุป: บทความนี้จะดีต่อบุคคลทั่วไปที่มีเงินฝากตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

มีขั้นตอนดังนี้:

  1. ให้เปิดบัญชีเงินออมแบบปกติ 200,000 บาท พร้อมบัตร ATM แล้วจึงจะเปิดบัญชีออมพิเศษเพิ่มอีก 1 บัญชีได้
  2. จากนั้นให้โยกเงินจากบัญชีที่ 1 ไปใส่บัญชีที่สองซัก 150,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเงินออม 1.6%/ปี

หมายเหตุ บัญชีที่สองนี้ (บัญชีออมพิเศษ):

  • ทุกธนาคารจะมีข้อกำหนดลักษณะเดียวกันคือ ถอนเงินได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน (หากถอนเงินครั้งที่ 3 จะคิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท)
  • ต้องมียอดเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
  • สามารถโอนเงินได้โดยไปดาวโหลด App มือถือ แล้วใช้บัตร ATM ในการสมัครเพื่อเข้าดูยอดเงินได้ตลอดเวลา

บทความนี้เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่ได้พบตลอดหล ายปี ถึงตรงนี้ผู้อ่านต้องเดินเข้าไปถามกับสาขาธนาคารเองแล้วหล ะ

บัญชีการเงิน

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

Aug 13, 2018, 0 ถูกใจ 0 คนดู