ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

แก้ปัญหา SQL Error: ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL

แก้ปัญหา SQL Error: ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Aug 04, 2019

แก้ปัญหาการใช้ฟังค์ชั้น Query ของ MS SQL SERVER


หาก Query แล้วเกิด Error ดังด้านล่างนี้

SELECT failed because the following SET options have incorrect settings:
'ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING'.
Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns

 

วิธีแก้ไข ให้เปิดฟังชั่นค์ โดยใส่ไว้ก่อนคำสั่ง SELECT ดังนี้

SET ANSI_NULLS ON
SET ANSI_PADDING ON
SET ANSI_WARNINGS ON
SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON

 

SELECT * FORM xx; 

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

May 28, 2016, 0 ถูกใจ 1 คนดู