ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การจัดพอร์ตลงทุนเงิน 1 แสนบาท

การจัดพอร์ตลงทุนเงิน 1 แสนบาท

โพสต์ใน: หุ้น / - โดย - Nov 09, 2019

หากผู้อ่านมีเงิน 1 แสนบาท อยากลงทุนในหุ้นได้กำไรประมาณ 5% ต่อปี ลองดูตัวอย่างการจัดพร์อตแบ่งเงินลงทุนเป็น 4 ส่วนดังนี้
โมเดลการจัดพร์อตของ TISCO คือ ลงทุนในสินทรัพย์เสียง 75% และสินทรัพย์ปลอดภัย 25%

  1. หุ้นโลก 40% = 40,000 บาท
  2. ตราสารหนี้ 25% = 25,000 บาท
  3. กองรีทส์ทั่วโลก 25% = 25,000 บาท
  4. หุ้นเฮลท์แคร์ 10% = 10,000 บาท

สรุป: จะเห็นได้ว่าการลงทุนที่ดีต้องกระจายความเสี่ยงโดยดูตัวอย ่างการจัดพร์อตจากหลาย ๆ กองทุนเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ตลาดหุ้น

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

Nov 07, 2017, 0 ถูกใจ 0 คนดู
Sep 15, 2018, 0 ถูกใจ 0 คนดู