ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

PHP วิธีการรวม Array และลบซ้ำ

PHP วิธีการรวม Array และลบซ้ำ

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Nov 10, 2019

หากเก็บค่า Array ของ PHP ไว้ 2 ตัวแปร แต่อยากตัดค่าที่ซ้ำกันออกให้ทำดังนี้

$arr1 = array(11, 12, 13); //ตัวแปรที่ 1 
$arr2 = array(21, 22, 11, 12, 14); /ตัวแปรที่ 2 

 

$arr3 = array_unique( array_merge($arr1, $arr2) ); //นำ 2 ตัวแปรมารวมและตัดซ้ำ

 

//แสดงข้อมูล
print_r($arr3);

 

//จะได้ผลลัพท์

Array
(
[0] => 11
[1] => 12
[2] => 13
[3] => 21
[4] => 22
[7] => 14
)

สรุป: PHP จะลบค่าที่ซ้ำกันคือเลข 11 และ 12 ออกแล้วนำค่าที่ไม่ซ้ำมารวมเข้าด้วยกัน

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: