ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เริ่มใช้ Bootstrap 3, 4 ช่วยจัดรูปแบบเว็บไซต์

เริ่มใช้ Bootstrap 3, 4 ช่วยจัดรูปแบบเว็บไซต์

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Nov 16, 2019

Bootstrap คือ CSS Framework ช่วยจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้สวยงามได้ในทันที่ และสามารถปรับแต่งได้ในภายหลังจึงกลายเป็นมาตรฐานเว็บส่วน ใหญ่นำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

 

การจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้สวยงามประกอบด้วย จัดเฟรมรูปภาพ ปุ่ม แบบฟอร์ม ข้อความหัว-ท้าย สไลด์รูปภาพ และวิดิโอ 

 

แนะนำให้ดูตัวอย่างจากเว็บนี้

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp

 

https://getbootstrap.com/docs/3.4/getting-started/

 

https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting: