ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

โปรแกรมจัดการไฟล์บน Linux: Midnight Commander (mc)

โปรแกรมจัดการไฟล์บน Linux: Midnight Commander (mc)

โพสต์ใน: ระบบ / - โดย - Nov 24, 2019

ผู้ใช้ Windows มีโปรแกรมจัดการไฟล์ให้ใช้ชือ Explorer มีหน้าตาที่สวยงาม มีหน้าที่สร้างโฟลเดอร์ แก้ไข และลบไฟล์

 

ผู้ใช้ Linux ก็มีโปรแกรมจัดการไฟล์ชื่อ Midnight Commander (mc) มีหน้าที่สร้างโฟลเดอร์ แก้ไข และลบไฟล์

 

สรุป: Midnight Commander (mc) ใช้ทรัพยากรของระบบน้อย ตรงกับวัตถุประสงค์ของ Linux ถูกใช้เป็น Server จึงจำเป็นที่ต้องใช้ Ram และ CPU ให้น้อยที่สุด เพราะ Server มีหน้าที่เปิดให้บริการตลอด 365 วัน / 24 ชม. 

ผู้ที่ทำงานกับ Linux ถูกเรียกว่า System Admin ต้องใช้ความรู้และความสามารถสูงดับหนึ่ง หน้าตาของโปรแกรม MC จึงไม่มีปัญหาในการทำงาน

 

Midnight Commander: เมนู Left

Midnight Commander: เมนู Left

 

Midnight Commander: เมนู File

Midnight Commander: เมนู File

 

 

Midnight Commander: เมนู Command

Midnight Commander: เมนู Command

 

Midnight Commander: เมนู Options

Midnight Commander: เมนู Options

 

Midnight Commander: เมนู Right

Midnight Commander: เมนู Right

 

 

 

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: