ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การสร้าง FTP และเปลี่ยนไดเรกทอรี Directory บน IIS 10

การสร้าง FTP และเปลี่ยนไดเรกทอรี Directory บน IIS 10

โพสต์ใน: ซอฟแวร์ / - โดย - Dec 14, 2019

เริ่มต้นด้วยการสร้าง FTP ต้องติดตั้ง Add-On ของ Window เข้าไปที่: 
Start > Control Panel > Programs and Features > turn windows features on or off

จะได้แท็บ FTP เพิ่มขึ้นมาบน IIS

 

การเพิ่ม FTP ให้คลิกขวา เลือก Add FTP Site... 

 

ช่อง FTP site name: ใหตั้งชื่อสื่อความหมายคนอื่นเห็นแล้วเข้าใจเช่น ftp_guimee คือเป็น ftp ของ guimee
ช่อง Physical path: เลือก Directory เริ่มต้น (เปลี่ยนภายหลังได้)

 

ถัดมาตรง IP Address: เลือก All Unassigned คือใช้กับทุก IP ที่อยู่ในเครื่องนี้

 

ถัดมาตรง Autnetication เลือก Basic คื่อก่อนเข้า FTP ต้องกรอก Username และรหัสผ่าน

Allow access to: เลือก All users คือใช้ได้กับทุกบัญชีในเครื่องนี้

ตรง Permissions: ติก Read กับ Write เพื่อให้อ่านและเขียนได้

 

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: