ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ปิดบาง Package ของ Yum บน CentOS 7

ปิดบาง Package ของ Yum บน CentOS 7

โพสต์ใน: ระบบ / - โดย - Dec 15, 2019

ปกติเราใช้คำสั่ง: yum update จะตรวจสอบทุก Package ทั้งเก่าและใหม่ที่อยู่ในระบบก่อนทำการอัพเดตระบบ หากเราต้องการปิดสามารถทำดังนี้

 

ใช้คำสั่ง:

yum-config-manager --disable [ตามด้วยชื่อ Package]

เช่น

yum-config-manager --disable remi-php55

yum-config-manager --disable remi-php56

yum-config-manager --enable remi-php72

แล้วค่อยใช้คำสั่งอัพเดตระบบตามปกติ

yum update-y

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: