ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขงเบ้ง วิธีอ่านใจคนของให้รู้นิสัย

ขงเบ้ง วิธีอ่านใจคนของให้รู้นิสัย

โพสต์ใน: สาระดี ๆ / คำคม / - โดย - Feb 02, 2020

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ตามจังหวะ วันเวลา และโอกาส หากคิดจะปกครองคน หรือทำงานร่วมกับคนอื่น เราก็ควรจะรู้นิสัยใจคอของคนๆนั้นเอาไว้

 

1. แจ้งภัยให้รู้ เพื่อดูความกล้า

บอกเล่าให้ทราบว่า มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น หรือ มีภัยอันตรายกำลังเข้ามาหาตัว แล้วสังเกตดูปฏิกิริยา ความกล้าหาญ และ ความอดทน ที่เขาแสดงออกมา

 

2. ซักถามด้วยกลอุบาย เพื่อดูสติปัญญา

ปรึกษาปัญหาในประเด็นต่างๆกับเขา ให้เขาพูดอะไรออกมา แล้วสังเกตดู ความรู้ สติปัญญา ความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และ วิธีแนวทางในการที่เขาใช้แก่ปัญหา

 

3. ลองใจด้วยความผิดและถูก เพื่อหยั่งรู้คติธรรม

ลองใจด้วยปัญหาธรรม สอบถามประเด็นที่ต้องแสดงจุดยืนที่ ผิด-ถูก เพื่อทดสอบจุดยืน ความคิดจิตใจ ทัศนคติ รวมทั้งความปรารถนาลึก ๆ ภายในจิตใจ

 

4. โต้แย้งให้จนมุม เพื่อดูปฏิภาณ

หาปัญหาต่างๆ มาซักไซ้ไล่เลียง ถามต้อนให้จนมุม ยั่วยุให้เขาโกรธ เพื่อทดสอบการควบคุมอารมณ์ ไหวพริบปฏิภาณ

 

5. มอมเมาด้วย สุ ร า พิจารณานิสัย

เมื่อไปในเลี้ยงสังสรรค์ ให้สังเกตดูว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยนี้จะทำให้คนๆหนึ่งเปลี่ยนไ ปเป็นอีกคนได้มากแค่ไหน เพื่อรู้ถึงอุปนิสัยใจคอในยามขาดสติ

 

6. สรรเสริญด้วยลาภยศ เพื่อดูความสุจริต

ลองให้ตำแหน่ง ลาภยศ ให้ผลประโยชน์มากๆ และ ใช้คำสรรเสริญเข้าล่อใจ เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์สุจริต บางคนเมื่อได้เป็นใหญ่มักลำพองใจ และ ไม่ไว้หน้าใคร

7. มอบงานให้ทำ เพื่อดูความรับผิดชอบ

มอบหมายงานให้เขาทำ และ กำหนดเวลาในการส่งมอบงานให้ชัดเจน เพื่อทดสอบว่ามีความรับผิดชอบ น่าไว้วางใจ สามารถทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ ตรงต่อเวลาหรือไม่ อย่างไร

 

คำคม สาระดีๆ

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

It will be interesting:

Oct 20, 2018, 0 ถูกใจ 0 คนดู