ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

VisualSVN Server ทำ Version Control ของโปรแกรม

VisualSVN Server ทำ Version Control ของโปรแกรม

โพสต์ใน: ซอฟแวร์ / - โดย - Mar 09, 2020

สำหรับผู้เขียนเว็บฯ โปรแกรม หากต้องทำงานหลายคนควรใช้ GIT เพื่อลดปัญหา Code ซ้ำกัน

แนะนำโปรแกรมแรก VisualSVN Server

 

ขั้นตอนให้เลือกว่าจะใช้บัญชีสร้างขึ้นในแอพ หรือใช้บัญชีร่วมกับ Windows

 

 

หรือใช้ Github.com  ก็ได้เช่นเดียวกัน

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: