ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

UEFI Boot กับ Legacy Boot และ MBR กับ GPT

UEFI Boot กับ Legacy Boot และ MBR กับ GPT

โพสต์ใน: ซอฟแวร์ / SSD / Windows 10 / - โดย - Apr 05, 2020

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะมี 3 ส่วนคือ

ส่วนแรกบูตระบบจะเก็บค่าเริ่มต้นไว้ใน BIOS (Basic Input/Output System) ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เราจะเป็นตัวเลือก UEFI Boot กับ Legacy Boot

 

ส่วนที่สอง Harddisk, SSD จะมี 2 ตัวเลือกคือ แบบ MBR กับ GPT

การทำงานจะสอดคล้องกับข้อแรกคือ

หากเลือกบูต BIOS แบบ Legacy Boot Partition จะต้องเป็นแบบ MBR เท่านั้น

หากเลือกบูต BIOS แบบ UEFI Boot Partition จะต้องเป็นแบบ GPT เท่านั้น

 

ข้อแตกต่างของ MBR กับ GPT คือ
MBR จะแบ่งแบบ Primary ได้ 4 พาติชั้น และมองเห็นฮาร์ดดิสไม่เกิน 2TB
GPT จะแบ่งแบบ Primary ได้ไม่จำกัด และมองเห็นฮาร์ดดิสได้มากกว่า 8TB

 

เกร็ดความรู้: MBR กับ GPT คือรูปแบบการเก็บข้อมูลในส่วนของ Partition

ข้อแนะนำ: เราสามารถแปลงพาติชั่นกลับไป กลับมาระหว่าง MBR และ GPT โดยข้อมูลที่มีอยู่ไม่หาย ด้วย Windows Disk Manager หรือโปรแกรม Partition ทั่วไป

สิ่งสำคัญ: ควรแปลงเฉพาะพาติชั่นที่เป็น Data เท่านั้น (หากแปลง Partition ที่เป็น Windows จะต้องลงใหม่)

 

ส่วนที่สามระบบปฎิบัติการ Windows จะมี 2 แบบ

หากติดตั้งบน Partition แบบ MBR จะสามารถติดตั้งบน Partition เดียวได้

หากติดตั้งบน Partition แบบ GPT ระบบ Windows จะถูกแบ่งเป็น 4 Partition อัตโนมัติ

 

ข้อควรระวัง: คุณควรจะติดตั้ง Windows บน Partition แบบ MBR หรือ GPT ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

 

สรุป: ก่อนคุณจะลง Windows คุณจะต้องเตรียมการตั้งแต่ต้น BIOS

หากเลือก UEFI Boot จะลง Windows บน Partition แบบ GPT

หากเลือก Legacy Boot จะลง Windows บน Partition แบบ MBR

 

 

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: