ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

รวมคำสั่ง PHP ที่ใช้บ่อย

รวมคำสั่ง PHP ที่ใช้บ่อย

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - May 29, 2020

PHP ที่ใช้บ่อยจะมีประโยชน์มากสำหรับนักพัฒนาในระหว่างเขี ยนโปรแกรมฯ ก็อปไปใช้ได้ทันที ช่วยให้ทำงานได้เร็วกว่าการพิมพ์ทุกตัวแน่นอน

PHP เทียบระยะห่างของเวลาจากเริ่มต้นจนสิ้นสุดเป็นกี่นาที

function getNumMinut() {

$to_time = strtotime("2008-12-13 10:20:00");
$from_time = strtotime("2008-12-13 10:21:00");
return round(abs($to_time - $from_time) / 60,2); //. " minute"
}

 

เพิ่มข้อมูลจากไฟล์นอก

include("[filename_inc.php]");

 

ให้ Browser แสดงข้อมูล Json 

header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

 

กระโดดไปหน้าที่ต้องการ (จำเป็นต้องมี die ต่อท้ายด้วย)

header( 'Location: http://www.yoursite.com/new_page.php' );die;

 

== กลุ่มของฟังค์ชั่น ==

แสดงชื่อโดเมน รับข้อมูลจาก URL

วิธีใช้: 

$URL = "https://www.guimee.com/adblog/523/รวมคำสั่ง-php-ที่ใช้บ่อย/";

echo  getHostnameOnly( $URL ); //จะได้ guimee

 

function getHostnameOnly($url) {
$url = trim($url);
if($url == "")return;

$parse = parse_url($url);
$strHost = $parse['host'];
if($strHost == "")return;

$strHost = str_replace('www.', '', $strHost);
if(preg_match('/\./', $strHost)) {
$arrHost = explode('.', $strHost, 2);
$strHost = $arrHost[0];
}
return $strHost;
}

 

แสดงวันที่จากฐานข้อมูล SQL Server (วันที่จะเป็นชนิด Object Time)

function date_normalizer($d){
if($d == "")return;
if($d instanceof DateTime){
$objDateTime = $d->getTimestamp();
} else {
$objDateTime = strtotime($d);
}
return date("Y-m-d", $objDateTime);
}

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: