ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คำสั่ง POST ใน jQuery ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง POST ใน jQuery ที่ใช้บ่อย

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / jQuery / - โดย - May 29, 2020

คำสั่ง POST ในแบบฟอร์มลงทะเบียนสามารถก็อปไปใช้บางส่วนหรือทั้งหมดจะช ่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

function submitPublic() {
var elemInput = {
firstname : "ชื่อ-นามสกุล"
, organization : "หน่วยงาน"
, telephone : "โทรศัพท์"
, email : "อีเมล์"
}
var x;
for (x in elemInput) {
if($("#"+x).val() == "") {
alert("กรุณากรอก: "+elemInput[x]);
$("#"+x).focus();
return false;
}
}//for in

//ตรวจความถูกต้องของอีเมล์
var emailFilter=/^.+@.+\..{2,3}$/;
if (!(emailFilter.test($("#email").val()))) {
alert ("อีเมล์ไม่ถูก กรุณากรอกอีเมล์");
$("#email").focus();
return false;
}

var objInput = {
input_public_name : $("#input_public_name").val() || ""
, input_public_id : $("#input_public_id").val() || ""
, firstname : $("#firstname").val() || ""
, organization : $("#organization").val() || ""
, telephone : $("#telephone").val() || ""
, email : $("#email").val() || ""
}

$.post("__post.php", objInput, function(result){
$("span").html(result);
});

}//func

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: