ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

คำสั่ง jQuery ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง jQuery ที่ใช้บ่อย

โพสต์ใน: jQuery / - โดย - May 31, 2020

jQuery คำสั่งแรกที่ใช่บ่อย

คำสั่งจับ Pixel ขณะเลื่อน Scroll Bar 

$(window).scroll(function() {
var scroll = $(window).scrollTop();
//console.log(scroll);
//>=, not <=
if (scroll >= 150 ) {
$(".bg-nav-tooktee").addClass("bg-nav-menuopen");
} else {
$(".bg-nav-tooktee").removeClass("bg-nav-menuopen");
}
}); 

 

คำสั่ง Each แสดงค่าของ Array

// ARRAYS
const arr = [
'one',
'two',
'three',
'four',
'five'
];

$.each(arr, function(index, value) {
console.log(value);
// Will stop running after "three"
return (value !== 'three');
});

// Outputs: one two three

 คำสั่ง Each แสดงค่าของ Object

// OBJECTS
const obj = {
one: 1,
two: 2,
three: 3,
four: 4,
five: 5
};

$.each(obj, function(key, value) {
console.log(value);
});

// Outputs: 1 2 3 4 5

 

คำสั่ง POST

$.post("[URL.asp]"function(data, status){
    alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });

คำสั่ง GET

$.get("[URL.asp]"function(data, status){
    alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });

 

Ready ให้ทำงานเมื่อโหลดหน้าเว็บเสร็จ

$(document).ready(function(){
//do

});

Body คลิกตรง ID ที่ระบุ เช่นตั้งชื่อ ID ให้กับ Select ให้ทำงานเมื่อผู้ใช้เลือกรายการ

$('body')
.off("change", "[#id]")
.on("change", "[#id]", function (){
//do

})
;

ตรวจข้อมูลใน From เช่น อีเมล์

function checkEmailExisted(email) {
let email = email || "";
if(email == "")return false

var objElem = {
agentEmail : "อีเมล์"
}

var x;
for (x in objElem) {
if($("#"+x).val() == "") {
alert("กรุณากรอก: "+ objElem[x]);
$("#"+x).focus();
return false;
}
}

var emailFilter = /^.+@.+\..{2,3}$/;
let inputEmail = $("#agentEmail");
if (!(emailFilter.test(inputEmail.val()))) {
alert ("กรุณากรอก E-mail");
inputEmail.focus();
return false;
}

var objInput = {
email : $("#agentEmail").val() || ""
}

$.get("[filename.php]", objInput, function(data, status){
if(data.Data.isAgent != 0) {

}
});
}//func

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: