ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

กฎ 80/20 ทำไมนักลงทุนเกินครึ่งขาดทุนในตลาด

กฎ 80/20 ทำไมนักลงทุนเกินครึ่งขาดทุนในตลาด

โพสต์ใน: หุ้น / - โดย - Jun 14, 2020
เคยได้ยินกฏ 80/20 ของ Pareto ไหม ? …พูดง่ายๆ คือ คนส่วนน้อยที่จะได้กำไร ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะขาดทุน
 

หรือจะให้เห็นภาพ ก็คือ … นักลงทุน 100 คนสุดท้ายแล้วจะมีนักลงทุน 80 คนที่ขาดทุน และ 20 คนเท่านั้นที่ยังอยู่รอด

คนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนนี้ แน่นอนว่ารูปแบบนี้ในการขาดทุน หรือสาเหตุในการขาดทุน

ย่อมแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่จะบอกหมือนเป็นเครื่องเตือนใจจากประสบการณ์ของเ หล่าผู้ขาดทุนทั้งหมาย

 

เทรดถี่ เทรดบ่อยเกิน
แนวคิดที่ว่าจะต้องมีสถานะเข้าออกในตลาดอยู่ทุกวันหรือทุก ชั่วโมงทุกนาทีทั้งๆ ที่หลายครั้งตลาดไม่ได้วิ่งกว้างพอขนาดนั้น เรียกว่าเปิดรับ Risk Exposure แบบสมบูรณ์เรียกว่า ลืมคิดถึง Cost/Benefit ว่าคุ้มหรือไม่

 

ไม่มีแผนการเทรด
 ไม่มีแผนการ ไม่มีกลยุทธ์และไม่จดบันทึกการลงทุน ปัญหานี้เรียกได้ว่าจะเป็นข้อแรกที่สำคัญที่สุดของผลกำไรข าดทุนเลยก็ว่าได้เพราะแผนการและกลยุทธ์คือการกำหนดทิศทางก ารลงทุนอย่างครอบคลุมซึ่งถ้าวางแผนให้ดีๆ
ส่วนการจดบันทึกนั้น มีข้อดีที่จะได้สามารถตรวจสอบทวนกลับได้ว่าที่ลงทุนไปแล้ว กำไรหรือขาดทุนเพราะสาเหตุใดคราวหน้าจะได้ไม่พลาดซ้ำสอง

 

ละเลยการบริหารความเสี่ยง
สิ่งที่ควรเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงด้วยการตัดขาดทุนหร ือ Cut loss ฟังดูง่าย แต่ทำยากเพราะมีประเด็นเรื่องวินัยการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้ องด้วย

 

ไม่รู้จักตนเองไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
การไม่รู้จักตนเอง ในที่นี้ ก็คือ เราไม่ทราบถึงระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้และอ าจจะไม่ได้ flow เงินของตัวเอง เพื่อนำมาจัดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น พนักงานบริษัทย่อมมีกระแสเงินสดรับรายเดือนต่างจาก นักลงทุนบางท่านที่ได้รับมรดกเป็นเงินก่อน
นักลงทุนยังหาไม่เจอว่า ตัวเอเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วย ปัจจัยทางเทคนิค หรือการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน
นอกจากนั้นยังอาจหมายรวมถึงการไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริง ของรูปแบบการลงทุนดังกล่าวด้วย เพราะฉะนั้นเลือกสักทางแล้วเอาดีให้สุดเพราะทุกแนวทางมีคน ที่ประสบความสำเร็จเสมอ

เพราะอย่าลืมว่า ตลาดหุ้น คือ Zero Sum Game เงินเราคือเงินเขา-เงินเขาคือเงินเรามันไม่ง่ายที่จะได้เง ินมา ต้องชิงไหวชิงพริบกันพอตัว

 

ตลาดหุ้น

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: