ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การจัดตำแหน่งส่วนหัวข้อให้กราฟ Chart.js

การจัดตำแหน่งส่วนหัวข้อให้กราฟ Chart.js

โพสต์ใน: Javascript / - โดย - Jun 15, 2020

Chart.js จะมี option ให้เลือกจัดได้ 3 อย่าง คือ title.position,  title.align,  title.textAlign 

 

ดูตัวอย่างด้านล่างนี้

  • title.position: position of the box around the chart (top,  left,  right,  bottom)
  • title.align: title alignment inside the layout box (start,  center,  end,  stretch)
  • title.textAlign: horizontal alignment of text (left,  center  and  right)

title.position is already implemented and textAlign seems directly mapped to context.textAlign.

 

ที่มา:

https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/3706

https://www.chartjs.org/docs/latest/configuration/title.html

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: