ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Visual Studio Code หรือ VS Code Extension เสริมที่จำเป็น

Visual Studio Code หรือ VS Code Extension เสริมที่จำเป็น

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Jul 05, 2020

VS Code หรือ Visual Studio Code สำหรับนักพัฒนาใช้เขียน Code ที่มาแรงสุด แนะนำให้ติดตั้งส่วนเสริมช่วยให้นักพัฒนา โปรแกรมเมอร์เขียนโค๊ดได้สะดวกง่ายขึ้น

 

สำหรับผู้สนใจอยากเขียนโปรแกรมจำเป็น ต้องมีใจรัก ต้องฝึกอ่านและลงมือทำในทันที เรียนรู้ในข้อผิดพลาด หลังจากหาวิธีแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ ก็จะมีประสบการณ์เก่งขึ ้น

 

ลงโปรแกรม Visual Studio Code ได้ฟรี  รองรับระบบ Windows, Linux, Mac

คลิก:  https://code.visualstudio.com/download

 

รายการส่วนเสริมยอดนิยม (VS Code Extension)

 

- PHP Awesome Snippets  ชุดโค้ดตัวอย่างสำหรับ PHP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ด

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=hakcorp.php-awesome-snippets

- jQuery Code Snippets  ชุดโค้ดตัวอย่างสำหรับ JS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ด

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=kspearrin.jQueryCodeSnippets

- JavaScript Snippet Pack  ชุดโค้ดตัวอย่างสำหรับ JS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ด

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MadsKristensen.JavaScriptSnippetPack

- Format HTML in PHP  จัดรูปแบบสำหรับโค้ด HTML ในไฟล์ PHP โดยใช้ร่วมกับ JSbeautify

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=rifi2k.format-html-in-php

JSBeautify  จัดรูปแบบสำหรับโค้ด Javascript และ HTML ให้สวยงาม

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=HookyQR.beautify

- Pylance With Python  สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.vscode-pylance

- CSS Peek  ดูค่าของ CSS อย่างรวดเร็ว สะดวกในการแก้ไข

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=pranaygp.vscode-css-peek

- Code Runner by Jun Han ลากเมาส์คลุมโค้ดบรรทัดที่ต้องการ แล้วคลิกขวาเลือก Run Code

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.code-runner

- Bracket Pair Colorizer2 by CoenraadS แบ่งสีของวงเล็บ ( ) หรือ { } เป็นคู่ๆ อย่างชัดเจน

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2

- Material Icon Theme by Philipp Kief สร้างไอคอนใน VS Code ได้อย่างสวยงาม

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme

- Better Comments by Aaron Bond แบ่งสีของคอมเมนต์ได้อย่างชัดเจน ทำให้อ่านง่าย

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=aaron-bond.better-comments

- Path Intellisense by Christian Kohler ลดความผิดพลาดในการอ้างถึง directory หรือ path ไฟล์

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=christian-kohler.path-intellisense

- HTML Snippets by Mohamed Abusaid เพียงแค่พิมพ์

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=abusaidm.html-snippets

- Live Server by Ritwick Dey ไม่ต้องคอย Refresh หลังแก้เว็บ เมื่อเซฟไฟล์จะแสดงผลในทันที

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer

 

ติดตั้ง extensions ครบทุกตัวแล้ว อย่าลืมปิดและเปิดโปรแกรม เพื่อ restart ใหม่ด้วยครับ

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: