ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ & โปรแกรม

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ & โปรแกรม

โพสต์ใน: ซอฟแวร์ / Hardware / - โดย - Jul 26, 2020

แนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์คืออะไร?

 • คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ซึ่ง
 • ทำงานตามคำสั่งควบคุม (ซอฟต์แวร์) ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ
 • นำเข้าข้อมูล
 • จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
 • นำเสนอข้อมูลผลลัพธ์

 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

 • ลูกคิด
 • Analytical Engine
 • ยุคที่ 1 (1940-1956): หลอดสูญญากาศ
 • ยุคที่ 2 (1956-1963): ทรานซิสเตอร์
 • ยุคที่ 3 (1964-1971): ไอซี
 • ยุคที่ 4 (1971-ปัจจุบัน): ไมโครโพรเซสเซอร์, เทคโนโลยี VLSI/ULSI

 

ประเภทของคอมพิวเตอร์

Microcomputers

 • คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 • คอมพิวเตอร์พกพา PDA หรือ Personal Digital Assistants

คอมพิวเตอร์เมนเฟรม

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

 

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

 • อุปกรณ์อินพุท
 • อุปกรณ์เอาท์พุท
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 • หน่วยความจำหลัก (Memory)
 • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Storage)

 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • คือการกำหนดแผนการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
 • อาศัยการเรียบเรียงความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นลำดับของคำส ั่งใน "ภาษา" ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: