ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ต่อภาษีรถยนต์อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ต่อภาษีรถยนต์อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

โพสต์ใน: รถยนต์ / - โดย - Jul 26, 2020

ขั้นตอนต่ออายุภาษีรถยนต์ที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปการต่อภาษีต้องไปที่กรมขนส่งพร้อมเตรียมเอกสารตาม ข้างท้าย

1. ต้องจองคิวผ่านเว็บกรมขนส่ง ก่อนเท่านั้น

https://gecc.dlt.go.th/

2. เลือกวันและเวลาจองบัตรคิวตามตาราง (ไปก่อนเวลาซัก 2 ชม. เพราะอาจเจอปัญหารถติด)

 

 

คำแนะนำเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม ประกอบด้วย
1. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2. เอกสารผ่านการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี , รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะและรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี)
3. สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถหรือสำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)

กรุณามาให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาที่นัดหมาย
หากท่านมิได้มาภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และต้องทำการจองใหม่

 

 


 

รถยนต์อายุไม่ถึง 7 ปีต่อภาษีผ่านหน้าเว็บจะสะดวกกว่า คลิกลิงค์นี้: https://eservice.dlt.go.th

 

รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: