ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

FPDF คำสั่ง Output ส่งออกเป็น PDF

FPDF คำสั่ง Output ส่งออกเป็น PDF

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Aug 01, 2020

FPDF คือ framwork ที่ใช้สร้าง pdf ในภาษา PHP

การส่งออกหรือการ Save ไฟล์จะมีให้ 3 พารามิเตอร์ I, D, F, S 

หากไม่กำหนดพารามิเตอร์ I จะเป็นค่าเริ่มต้น

รูปแบบ: $html2pdf->output('example02.pdf', 'I');

ความหมายของพารามิเตอร์มีดังนี้

  • I: ส่งไฟล์ไปเปิดที่เบราว์เซอร์ สามารถดู PDF ได้ทันทีหาก Browser รองรับ
  • D: ส่งให้ผู้ใช้ดาวโหลด
  • F: บันทึกบน Server ตามชื่อที่กำหนด
  • S: เปิดเอกสารเป็นข้อความ

 

Output

string Output([string dest [, string name [, boolean isUTF8]]])

Description

Send the document to a given destination: browser, file or string. In the case of a browser, the PDF viewer may be used or a download may be forced.
The method first calls Close() if necessary to terminate the document.

Parameters

Destination where to send the document. It can be one of the following:
  • I: send the file inline to the browser. The PDF viewer is used if available.
  • D: send to the browser and force a file download with the name given by name.
  • F: save to a local file with the name given by name (may include a path).
  • S: return the document as a string.
The default value is I.
 
name
The name of the file. It is ignored in case of destination S.
The default value is doc.pdf.
isUTF8
Indicates if name is encoded in ISO-8859-1 (false) or UTF-8 (true). Only used for destinations I and D.
The default value is false
เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: