ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Bootstrap ที่ใช้บ่อยสุด

Bootstrap ที่ใช้บ่อยสุด

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / Javascript / - โดย - Aug 26, 2020

เครื่องมือที่ต้องใช้ทำเว็บด้วย Bootstrap

แนะนำเว็บแรกจากเว็บ w3schools เช่น สไลด์รูปภาพ เมนู ปุ่ม

https://www.w3schools.com/howto/default.asp

 

เว็บสอง tutorialrepublic เป็น Snippets ค่อนข้างสำเร็จรูปพร้อมใช้

https://www.tutorialrepublic.com/snippets/gallery.php 

 

Bootstrap Select เสริมความสามารถให้ Select Box มีช่องค้นหา

https://developer.snapappointments.com/bootstrap-select/

 

แก้ปัญหา Boostrap Selectpicker ถูกทับ แสดงตัวอย่างแบบอยาบ

1. ครอบด้วย class: input-group

< div class="input-group first">< select id="selectpicker">< option>

 

2. กำหนด z-index ดังนี้
.input-group.first {
z-index: 10;
}

 

 ตัวอย่าง

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: