ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การนำไฟล์ SVG แสดงบนเว็บ เช่นแสดงไอคอน

การนำไฟล์ SVG แสดงบนเว็บ เช่นแสดงไอคอน

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Aug 26, 2020

นำส่วนนี้ไปแสดงตามต้องการ โดยระบุ ID: icon-thai-flag ให้ตรงกันกับเนื้อหา

< svg class="icon-love" width="30px" height="22px">
< use xlink:href="#icon-thai-flag">
< /svg>

 

นำส่วนเนื้อหา SVG ไปไว้ท้าย Page

< svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="0" height="0"  display="none">

< symbol id="icon-thai-flag" viewBox="0 0 52 29">
< style type="text/css">
.thai-flag-st0 {
clip-path: url(#SVGID_2_);
fill: #CB202B;
stroke: #FFFFFF;
stroke-width: 0.5;
}

.thai-flag-st1 {
clip-path: url(#SVGID_2_);
fill: #FFFFFF;
stroke: #FFFFFF;
stroke-width: 0.5;
}

.thai-flag-st2 {
clip-path: url(#SVGID_2_);
fill: #2D2F76;
stroke: #FFFFFF;
stroke-width: 0.5;
}
< /style>
< g id="THAILAND_7_">
< g>
< g>
< defs>
< rect id="SVGID_1_" x="-0.2" y="-1" width="52.9" height="30.8" />
< /defs>
< clipPath id="SVGID_2_">
< use xlink:href="#SVGID_1_" style="overflow:visible;" />
< /clipPath>
< rect x="-0.2" y="-1" class="thai-flag-st0" width="52.9" height="30.8" />
< rect x="-0.2" y="4.1" class="thai-flag-st1" width="52.9" height="20.6" />
< rect x="-0.2" y="9.3" class="thai-flag-st2" width="52.9" height="10.3" />
< use xlink:href="#SVGID_1_" style="overflow:visible;fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:0.5;stroke-miterlimit:10;" />
< /g>
< /g>
< /g>
< /symbol>

 

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: