ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การตั้งค่าอีเมล์ของ G-Suite รับและส่งเมล์

การตั้งค่าอีเมล์ของ G-Suite รับและส่งเมล์

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Sep 26, 2020

เพื่อให้ G-Suite รับและส่งอีเมล์บนชื่อเว็บของเราได้เช่น info@guimee.com ต้องตั้งค่า MX (หากเช่าโฮส ให้แจ้งผู้ดูแลเพิ่มให้บน Server)

 

ค่าสำหรับระเบียน MX ของ G Suite มีดังนี้

ชื่อ/โฮสต์/ชื่อแทนTime to Live (TTL*)ประเภทระเบียนลำดับความสำคัญค่า/คำตอบ/ปลายทาง
@ หรือเว้นไว้ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
@ หรือเว้นไว้ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
@ หรือเว้นไว้ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
@ หรือเว้นไว้ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
<em data-outlined="false">@ หรือเว้นไว้ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

 

ที่มา: https://support.google.com/a/answer/140034?hl=th

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: