ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

IIS Redirect ลิงค์ http เป็น https

IIS Redirect ลิงค์ http เป็น https

โพสต์ใน: Server / เว็บไซต์ / - โดย - Nov 01, 2020

IIS Redirect ลิงค์ http เป็น https  วิธีคือแก้ไฟล์ web.config ใส่แท็กด้านล่าง

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTPS force" enabled="true" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

ที่มา: https://surin.reru.ac.th/iis-redirect-http-to-https/

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: