ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขั้นตอน Activate Wordpress เผยแพร่เว็บไซต์

ขั้นตอน Activate Wordpress เผยแพร่เว็บไซต์

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Nov 24, 2020

หลังจากสร้าง Wordpress ใหม่ ต้องทำการ Activate เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ดังนี้

 

1. แถบด้านซ้าย My Home > ตรงกลางจอเขียน Site setup คลิกที่เมนู Name your site

 

2. เลือก Skip purchase

 

3. เลือก Continue with your free site

 

ต้องทำการ Activate Wordpress เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ (หากยังไม่ Activate จะติด Error 403 Access Denied)

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: