ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Remote Shutdown Windows Server

Remote Shutdown Windows Server

โพสต์ใน: Windows 10 / - โดย - Dec 06, 2020

วันนี้ต้องทำการ Remote Shutdown Windows Server ให้กับลูกค้าผ่าน VPN ซึ่งมีอยู่เครื่องหนึ่ง ถูกติดตั้งโดย Vendor ท่านอื่น และทำงาน Standalone ก็เลยทำการ Remote Shutdown ด้วยคำสั่ง “Shutdown” จากคอมพิวเตอร์ของเรา จึงนำมาแชร์ไว้ เผื่อได้นำไปใช้กัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. Run คำสั่ง CMD เพื่อเข้า Command Line ด้วยสิทธิ์ Administrators
 2. ใช้คำสั่ง Net use \\<< IP Address ของ Server >> จุดประสงค์เพื่อให้มีการติดต่อกับ Server และระบบจะขึ้น Error ว่า username/password ที่ระบบพยายามติดต่อด้วยไม่มีสิทธิ์ใช้งาน พร้อมขึ้น Prompt ขึ้นมาเพื่อให้กรอก Username และ Password ในระดับ Administrators ที่มีสิทธิ์สามารถ Shutdown เครื่อง Server นั้นๆ
  1. เราสามารถใช้
   net use \\<< IP Address ของ Server >> /user:<< domain >>\<< username >> << password >> ได้ ซึ่งวิธีนี้ระบบจะใช้ username/password ที่เรากำหนดและไม่ขึ้น Prompt ถาม username/password ทำให้สามารถนำคำสั่งไปใช้ใน Batch File ได้ 
 3. เมื่อระบบรับสิทธิ์ของ username/password เข้าไปเรียบร้อยแล้ว ให้เราใช้คำสั่ง shutdown -s -m \\<< IP Address ของ Server >> -t 0
  1. -s หมายถึงให้ shutdown
  2. -m \\<< IP Address ของ Server >> เป็นการกำหนดให้ Shutdown เครื่องที่มี IP ที่ระบุ (ถ้าไม่ระบุข้อนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้พิมพ์คำสั่งจะเป็นตัวถูก Shutdown เอง)
  3. -t 0 คือสั่งให้ shutdown ตอนนี้เลย ถ้าเราต้องการให้มี delay เช่นอีก 30 วินาทีค่อย shutdown ก็ให้เปลี่ยนเป็น -t 30
  4. ถ้า Server ติด Service หรือโปรแกรมบางตัวที่ทำงานค้างอยู่ ทำให้สั่งแล้วไม่ยอม Shutdown ซักที อาจจะเพิ่ม -f ตามท้ายไปอีกตัวก็ได้ครับ เป็นการบังคับให้ปิดเครื่องเสมอ ไม่ว่ากรณีใดๆ ครับ

เพื่อความชัดเจนเลยแนบตัวอย่างมา โดยยกตัวอย่าง Server ในกรณีที่ Server มี IP Address: 192.168.9.4

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: