ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การทำงานของสมอง 2 ซีก ซ้ายและขวา

การทำงานของสมอง 2 ซีก ซ้ายและขวา

โพสต์ใน: แนวคิดสร้างสรรค์ / - โดย - Mar 20, 2021

ในการทำงานของสมองมนุษย์ถูกแยกการทำงานออกเป็นซีกซ้ายและข วา เราจะพัฒนาสมองซีกซ้าย-ขวา ให้ลูกอย่างไรดี

 

1. เริ่มจากการทำงานของสมองซีกซ้าย
ใช้เหตุผล
ทักษะตัวเลข
ใช้ภาษา
การคิด วิเคราะห์
ควบคุมการทำงานของมือขวา

 

2. การทำงานของสมองซีกขวาจะเป็น
ใช้อารมณ์
ความคิด
สร้างสรรค์
ความจำ
ศิลปะและดนตรี
ควบคุมการทำงานของมือซ้าย

 

 

สุขภาพดี

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: