ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การส่งตัวอย่างโฆษณาของ Facebook ให้เพื่อน

การส่งตัวอย่างโฆษณาของ Facebook ให้เพื่อน

โพสต์ใน: facebook / - โดย - Mar 20, 2021

ในบางครั้งหลังจากเราทำโฆษณา Facebook แล้วอยากให้ทีมงานได้ดูตัวอย่างด้วยจะทำอย่างไร ทั้งนี้เราสามารถส่งลิงค์ตัวอย่างให้เพื่อนหรือทีมงานดูก่ อนปล่อยจริงได้

 

มีขั้นตอนดังนี้ > คลิกแก้ไขโฆษณาฯ และคลิกชื่อโฆษณาที่ต้องการ > คลิกที่ปุ่มเปิดพรีวิว > คลิกที่หัวลูกศรแชร์ลิงค์ จากนั้น Facebook จะสร้างลิงค์สำหรับให้เรานำแชร์หรือนำไปเปิดโฆษณานี้ให้ที มงานดู และแสดงความเห็น ก่อนปล่อยโฆษณาฯ ออกไปใช้จริง

 

 

ทีมงานเห็นโฆษณา และแสดงความเห็น ก่อนปล่อยโฆษณาออกไปใช้จริง

 

ตลาดออนไลน์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: