ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Excel แก้ปัญหา We Couldn't find Save As Adobe Pdf

Excel แก้ปัญหา We Couldn't find Save As Adobe Pdf

โพสต์ใน: Mac / - โดย - Mar 27, 2021

หลักจากลบ Acrobat ออกจากระบบ Excel จะ Error เพราะหาส่วนเสริมของ PDF ไม่เจอและจะขึ้นข้อความดังนี้ 

Add-in Problem Sorry, we couldn't find SaveAsAdobePDF.xlam. Is it possible it was moved, renamed or deleted? 

วิธีแก้ให้ไปที่เมนู Tools > Excel Plug-Ins.. > ติ๊กออกตรง SaveAsAdobePdf 

 

MAC OSX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: