ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

วิธีปิดอัพเดต Acrobat อัตโนมัติบน MacOS

วิธีปิดอัพเดต Acrobat อัตโนมัติบน MacOS

โพสต์ใน: Mac / - โดย - May 08, 2021

ขั้นตอนปิดอัพเดต Acrobat อัตโนมัติบน MacOS

 

 

คลิกขวาที่  Adobe Acrobat.app  ในโฟลเดอร์ Applications เลือก “show package contents” จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ “Contents” -> “Plugins” > และทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ "Updater.acroplugin" หรือลบทิ้งก็ได้เช่นกัน

 

MAC OSX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: