ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สร้างการแจ้งเตือนให้สวยงามด้วย SweetAlert2

สร้างการแจ้งเตือนให้สวยงามด้วย SweetAlert2

โพสต์ใน: Javascript / - โดย - May 08, 2021

เหมาะสำหรับผู้เขียนเว็บไซต์ SweetAlert2 เป็น Javascript สำเร็จรูป มีประโยชน์เมื่อสั่งให้เว็บทำงานบางอย่างเสร็จ ต้องมีหน้าต่างแจ้งผู้ใช้ให้รับรู้สถานะดังภาพ

 

แสดงตัวอย่าง

1. เพิ่ม code javascript ในแท็ก script

https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10.16.7/dist/sweetalert2.all.min.js

 

2. เพิ่ม code ่javascript เมื่อต้องการเรียกใช้

$(document).ready(function () {

  //แจ้งเตือน Error
  Swal.fire({
    icon: 'error',
    title: 'ดูเหมือนบางอย่างผิดพลาด',
    text: 'Something went wrong!',
    footer: 'Why do I have this issue?',
    timer: 2000
  });

  //แจ้งเตือน Success
  Swal.fire({
    icon: 'success',
    title: 'บันทึกสำเร็จ',
    text: 'Completed !',
    timer: 2000
  });

});

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: