ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

VS Code Shortcuts ที่ช่วยให้คุณ Coding ได้เร็วขึ้น

VS Code Shortcuts ที่ช่วยให้คุณ Coding ได้เร็วขึ้น

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Jun 05, 2021

สำหรับผูัใช้ที่เขียน Code ด้วย Visual Studio Code ควรศึกษาการใช้คีย์ลัดบน Keyboard เพื่อช่วยในการทำงานให้เร็วขึ้น

1. Code Format จัดโค๊ดให้ดูสวยงาม

  • บน Windows กดปุ่ม: Shift + Alt + F
  • บน Mac กดปุ่ม: Shift + Option + F
  • บน Ubuntu กดปุ่ม: Ctrl + Shift + I

 

2. Join Line รวมหลายบรรทัดให้เหลือบรรทัดเดียว

  • บน Mac: Ctrl+J
  • บน Ubuntu, Windows: ตั้งค่าปุ่มลัดได้เองที่ File > Preferences > Keyboard shortcuts, and bind editor.action.joinLines

 

 

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: