ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

19 ข้อผู้ดูแลระบบ Linux ต้องศึกษา

19 ข้อผู้ดูแลระบบ Linux ต้องศึกษา

โพสต์ใน: ระบบ / - โดย - Jun 12, 2021

19 ข้อผู้ดูแลระบบ Linux ต้องศึกษา สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือดูแลระบบควรศึกษาหัวข้อเหล่านี้ไว้ เพื่อลดต้นทุน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ

 

คำสั่งพื้นฐานก็มีความสำคัญเมื่อทำงานกับระบบ เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให ้รวดเร็ว

 

ตามหัวข้อด้านล่างนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนระบบ Linux

ห้วข้อ1 :  Prepare/Advanced Installation

 

หัวข้อ2 : Package Management

 

ห้วข้อ3 : Accessing the Command Line and Help 

 

หัวข้อ4 : Architecture File Systems

 

หัวข้อ5 : Files and Directory

 

หัวข้อ6 : Users and Groups Management

 

ห้วข้อ7 : Managing Permission

 

หัวข้อ8 : Managing Files with ACL 

 

หัวข้อ9 : Firewall with Firewalld

 

หัวข้อ10 : Managing OpenSSH

 

หัวข้อ11: Archiving and Transferring Files 

 

หัวข้อ12 : Networking Configuration with nmtui

 

หัวข้อ13 :  Managing Disk Partition 

 

หัวข้อ14 : Managing Logical Volume Management (LVM) Storage

 

หัวข้อ15 : Configuration and Management sudo for Users 

 

หัวข้อ16 : File Server with Samba 

 

หัวข้อ17 : FTP Server

 

ห้วข้อ18 : Network File System (NFS)

 

หัวข้อ19 : Installation and Configuration Database with MySQL

 

 

 

 

 

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: