ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ติดตั้ง PHP 5.6 และ 7.4, 8.0 บน VestaCP

ติดตั้ง PHP 5.6 และ 7.4, 8.0 บน VestaCP

โพสต์ใน: ธุรกิจ / - โดย - Aug 07, 2021

บ่อยครั้งที่เราต้องการ PHP Version ที่แตกต่างกันเช่น PHP 5.6 ใช้กับ Production ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และ PHP 7.4, 8.0 ใช้กับ Production ใหม่เป็นต้น

ข้อดีคือ ทำให้ VestaCP ของคุณสามารถเลือก PHP ได้หลายเวอร์ชั่นให้เหมาะกับแต่ละเว็บไซต์ของคุณ

 

สิ่งที่ต้องมี VestaCP ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว

 

ก่อนติดตั้ง ตรวจสอบ Repo remi-php74 มีอยู่หรือไม่

yum repolist

 

เปิดใช้ remi-php74 ก่อนติดตั้ง:

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php74

 

ขั้นตอนติดตั้ง:
1. ดาวโหลดสคริปต์ช่วยในการติดตั้งอัตโนมัติ:
wget https://raw.githubusercontent.com/Skamasle/sk-php-selector/master/sk-php-selector2.sh

 

2.

เลือกติดตั้ง PHP 5.6:

bash sk-php-selector2.sh php56

 

เลือกติดตั้ง PHP 7.4:

bash sk-php-selector2.sh php74

 

หรือเลือกติดตั้ง PHP 8.0:
bash sk-php-selector2.sh php80

 

หรือเลือกติดตั้งทั้งสองพร้อมกัน PHP 7.4 และ 8.0:
bash sk-php-selector2.sh php74 php80

 

 

สุดท้าย คุณสามารถเข้าไป เลือก/เปลี่ยน PHP Version แต่ละเว็บด้วย Template ของ VestaCP

 

หมายเหตุ:

ปัญหา: หากเว็บเดิมทีใช้ PHP v5.6 ไม่ทำงาน หลังจากติดตั้ง PHP v7.4 ตามวิธีข้างต้น

วิธีแก้ไข: ให้คุณติดตั้ง PHP v5.6 ซ้ำลงไปอีกทีด้วยคำสั่งนี้: bash sk-php-selector2.sh php56 

 

 

 

Case Study 1: Admin ใช้คำสั่ง yum update หลังจาก ติดตั้ง PHP v7.4 ปรากฎตัว Package Manager ค่อนข่างฉลาดทำการอัพเดต PHP v7.4 ให้ทันที เกิดปัญหาตามมาคือตัว Base CLI เป็น PHP v5.6 เดิมถูกเปลี่ยนเป็น PHP v7.4 ด้วยจึงทำให้เว็บไม่ทำงาน

สามารแก้ปัญหาด้วยการใช้คำสั่ง bash sk-php-selector2.sh php56 เพื่อให้ Base CLI เป็นเวอร์ชั่นเดิมจากนั้นเว็บก็ใช้ได้ปกติ

 

Case Study 2: PhpMyadmin ไม่ทำงานเนื่องจากถูกอัพเดตให้ใช้กับ PHP v7.4

สามารถแก้ได้โดยไปดาวโหลด phpMyAdmin-4.9.4 รองรับ PHP v5.6 อัพโหลดขึ้นไปใช้แทนได้

 

 

ที่มา:
https://forum.vestacp.com/viewtopic.php?t=10854&start=190
https://github.com/Skamasle/sk-php-selector
https://serverdiy.net/guide/vestacp-guide-install-php-selector-centos/
https://blog.remirepo.net/post/2021/07/30/PHP-version-7.4.22-and-8.0.9
https://www.linuxtechi.com/install-php-7-centos-7-rhel-7-server/

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: