ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ตัวเลือกติดตั้ง SQL Server 2017 ที่ดีที่สุด

ตัวเลือกติดตั้ง SQL Server 2017 ที่ดีที่สุด

โพสต์ใน: ธุรกิจ / - โดย - Sep 24, 2021

SQL Server 2017 ทำงานได้ดีค่อนข้างเสถียร ใช้สำหรับจัดเก็บและแสดงข้อมูลเว็บแอพ หรือแอพภายในองค์กร หากใช้ทำเว็บเซอร์เวอร์สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมาก

 

เริ่มจากหน้าจอแรก คือตัวเลือกการติดตั้ง

1. ตัวเลือก: New SQL Server-alone installation คือเริ่มติดตั้ง SQL Server ลงบน Server

2. Install SQL Server Reporting Services คือตัวช่วยสร้าง Report (หากคุณต้องการสร้าง Report ให้ติดตั้งตัวเลือกนี้)

3. Install SQL Server Management Tools คือตัวจัดการ SQL Server (สำคัญ ให้คุณติดตั้งหลังจากติดตั้ง SQL Server แล้ว)

ตัวจัดการ SQL Server จะจัดการข้อมูลที่อยู่ใน SQL Server ทั้งหมดมีข้อแนะนำดังนี้

3.1 ติดตั้งบน Server 2019 คุณจะต้อง Remote Desktop เข้าไปเปิดใช้ มีข้อดีคือหากไฟดับหรือขณะทำงานยังไม่เสร็จคุณสามารถปิด Remote Desktop แล้วไปทำอย่างอื่นปล่อยให้โปรแกรมทำงานเองจนเสร็จซักพักค่ อย Remote กลับมาตรวจสอบผลลัพธ์

3.2 ติดต้งบน PC หรือ Notebook การใช้งานคุณจะต้องต่อเน็ตตลอดเวลาเพื่อสั่งงานผ่านโปรแกร มเข้าไปจัดการฐานข้อมูลบน Server

 

 

ตัวอย่าง ตัวเลือกการติดตั้ง SQL Server (คุณสามารถเลือกตามตัวอย่าง หรือเลือกตามที่คุณต้องการใช้)

 

 

รายการที่คุณสามารถใช้จัดการฐานข้อมูลบน SQL Server มีดังนี้

Module 1: Introduction To Microsoft SQL Server

 • Introduction
 • Introduction To Database
 • Microsoft SQL Server 2017 Installation
 • Overview Of SQL Server Management Studio

Module 2: Cloud DataBase

 • Introduction
 • Amazon AWS
 • Microsoft Azure

Module 3: Introduction To Database

 • Introduction
 • Create, Alter, Drop Database Using SQL Syntax
 • Drop Database Issue
 • Create, Alter, Drop Database Using GUI

Module 4: Introduction To Tables

 • Introduction
 • Tables
 • Create, Alter, Drop Table Using SQL Syntax
 • Create, Alter, Drop Table Using GUI

Module 5: Data Manipulation Language (DML)

 • Introduction
 • Insert Command
 • Update Command
 • Delete Command

Module 6: Advance Table Concepts

 • Advance Table Concepts

Module 7: SQL Comments

 • SQL Comments

Module 8: Joins

 • Introduction To Joins
 • Inner Join
 • Left Outer Join
 • Right Outer Join
 • Full Outer Join
 • Cross Join
 • Self Join

Module 9: Stored Procedure

 • Stored Procedure

Module 10: SQL Injection And Advantages of Stored Procedure

 • SQL Injection And Advantages of Stored Procedure Part 1

Module 11: Functions

 • Functions
 • Built-in Functions
 • User Defined Function

Module 12: Temp Tables

 • Temp Tables

Module 13: Triggers

 • Trigger

Module 14: Views

 • Views

Module 15: Stored Procedure Extended

 • Introduction
 • Input Parameter
 • Output Parameter
 • Return Value
 • Output Clause In Insert, Update and Delete
 • Dynamic Output Parameter
 • Parameter as optional and default value
 • Retrieving identity column value

Module 16: Exception Handling

 • Introduction
 • Exception Handling 

Module 17: Import

 • Introduction
 • Import data from excel file
 • Import data from flat file
 • Import data from another SQL server database
 • Filter data while importing
 • Import data from MySQL

Module 18: Export

 • Introduction
 • Export data to excel file
 • Export multiple table data to excel file
 • Export data to flat File
 • Export data to another SQL server database
 • Filter data while exporting

Module 19: Bulk Insert

 • Bulk Insert

Module 20: Cursors

 • Cursors

Module 21: Table Variable

 • Table Variable

Module 22: Derived tables and Except operator

 • Derived tables
 • Except operator
ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: