ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

สายจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (Power Supply) แต่ละสีทำอะไร

สายจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (Power Supply) แต่ละสีทำอะไร

โพสต์ใน: ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / - โดย - Oct 17, 2021

การไหลของกระแสไฟฟ้า คนทั่วไปจะเรียกว่าไหลจากบวกไปลบ (ในทางเทคนิค คือการไหลของอิเล็กตรอน จากลบไปบวก)

สายจ่ายไฟคอมพิวเตอร์จะมี 10 เส้นมีหน้าที่ดังนี้

 

1. สายสีดำ คือสายกราวด์ หรือสายดินทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาจ ากตัวถังโลหะของ อุปกรณ์ไฟฟ้าไหลผ่านจากร่างกายคนเราลงสู่ดิน เพราะถ้ากระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาไหลผ่านจากร่างกายลงสู่ดิน จะทำให้ ไฟช๊อต และจะเป็นอันตรายจนเสียชีวิตได้ ซึ่งสายดินทำหน้าที่เป็นตัวล่อให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมา ไหลผ่านสายดินแทนไหลผ่านร่างกายมนุษย์
2. สายสีส้ม คือสายไฟมีแรงดัน +3.3 V
3. สายสีแดง คือสายไฟมีแรงดัน +5 V
4. สายสีเหลือง คือสายไฟมีแรงดัน +12 V
5. สายสีฟ้า คือสายไฟมีแรงดัน -12 V
6. สายสีเขียว คือสาย Power On
7. สายสีม่วง คือสายไฟมีแรงดัน +5 V Standby
8. สายสีเทา คือสาย Power Good
9. สายสีน้ำตาล คือสายไฟมีแรงดัน +3.3 V Sense
10. สายสีขาว คือสายไฟมีแรงดัน -5 V

สายจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (Power Supply) แต่ละสี

 สายจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (Power Supply) แต่ละสี

Electronics

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: