ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เว็บไซต์ใหญ่ ๆ ใช้ภาษาอะไรทำหลังบ้าน

เว็บไซต์ใหญ่ ๆ ใช้ภาษาอะไรทำหลังบ้าน

โพสต์ใน: เว็บไซต์ / - โดย - Dec 11, 2021

เว็บไซต์ใหญ่ที่มีคนใช้เยอะใช้ภาษาหลักในการพัฒนาภาษาเดีย ว และใช้ภาษา Programming อื่น ๆ มาช่วยเสริม

 

เช่น เว็บไซต์ google แยกเป็นหน้าบ้าน (Front-end) ใช้ Javascript และสำหรับภาษาที่ใช้พัฒนาหลังบ้านคือภาษา C, C++, PHP, Python

เว็บไซต์ Facebook แยกเป็นหน้าบ้าน (Front-end) ใช้ Javascript และสำหรับภาษาที่ใช้พัฒนาหลังบ้านคือภาษา PHP, Python

ที่มา: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Programming_languages_used_in_most_popular_websites

 

 

 

การสืบค้นข้อมูลด้วย PHP โดยใช้หลักการ LinQ ของ C# สามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบด้านล่าง

YaLinqo คือ Framwork LinQ การสืบค้นข้อมูลใน Array ของภาษา PHP ที่ดีที่สุด

ดาวโหลดบน Github: https://github.com/Athari/YaLinqo

ตารางเปรียบเทียบ PHP LinQ

 

เขียนเว็บไซต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: