ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

Linux คำสั่งตรวจสอบพื้นที่ว่าง

Linux คำสั่งตรวจสอบพื้นที่ว่าง

โพสต์ใน: ระบบ / - โดย - Mar 12, 2022

ในการตรวจสอบพื้นที่ว่างบน Linux จะใช้คำสั่ง df และใช้พื้นที่ไปแล้วเท่าไหร่บน Linux จะใช้คำสั่ง du

สำหรับผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสให้เหลือเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้หากพื้นที่เต็มระบบต่าง ๆ จะไม่ทำงาน

 

คำสั่ง df ย่อมาจาก "disk-free" และแสดงพื้นที่ของ Harddisk ที่ถูกใช้โดยรวม

df -h = แสดงพื้นที่ดิสก์ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ (แนะนำให้ใช้คำสั่งนี้)

df -a = แสดงการใช้งานดิสก์ทั้งหมดของระบบไฟล์

df -T = แสดงการใช้งานดิสก์พร้อมกับประเภทระบบไฟล์ของแต่ละบล็อก (เช่น xfs, ext2, ext3, btrfs เป็นต้น)

df -i = แสดง inodes ที่ใช้

 

คำสั่ง du แสดงขนาดพื้นที่ของไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกใช้ในรายละเอียด ขนาดเริ่มต้นเป็นกิโลไบต์

du -h = แสดงการใช้ดิสก์ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้สำหรับไ ดเร็กทอรีและไดเร็กทอรีย่อยทั้งหมด

du -a = แสดงการใช้งานดิสก์สำหรับไฟล์ทั้งหมด

du -s = จัดเตรียมพื้นที่ดิสก์ทั้งหมดที่ใช้โดยไฟล์หรือไดเร็กทอรี

 

LINUX

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: