ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

BBCode สำหรับจัดรูปแบบข้อความของ Webboard

BBCode สำหรับจัดรูปแบบข้อความของ Webboard

โพสต์ใน:Uncategorized - โดย - Mar 27, 2022

สำหรับท่านที่ต้องการใช้คำสั่ง BBCode เพื่อจัดรูปแบบได้มากกว่าปกติมีดังนี้

BBCode จะใช้สำหรับจัดรูปแบบข้อความของ Webboard ที่มีมานานแล้ว เหมาะสำหรับคนที่ชอบเขียน Code ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นปุ่มช่วยจัดรูปแบบได้รวดเร็วขึ้น

[b]..ข้อความ..[/b] หรือ [strong]..ข้อความ..[/strong] = ทำข้อความให้เป็นตัวหนา 
[i]..ข้อความ..[/i] หรือ [em]..ข้อความ..[/em] = ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง 
[link=ใส่ลิงค์]..ข้อความ..[/link] = ทำลิงค์ [u]..ข้อความ..[/u] = ทำขีดเส้นใต้ 
[color=red]..ข้อความ..[/color] = ทำสีแดง 
[email=พิมพ์อีเมล์ผู้ใช้]..พิมพ์อีเมล์ผู้ใช้..[/email] = ทำลิงค์เมล์ 
[size=12]..ข้อความ..[/size] = เพิ่มขนาดตัวอักษร 
[center]..ข้อความ..[/center] 
[align=right]..ข้อความ..[/align] 
[left]..ข้อความ..[/left] 
[right]..ข้อความ..[/right] 
[ul]..ข้อความ..[/ul] 
[ol]..ข้อความ..[/ol] 
[li]..ข้อความ..[/li] 
[br][/br] 
[hr][/hr] 
[quote]..ข้อความ..[/quote] 
[code]..HTML..[ /code] 
[img]ลิงค์รูปภาพ[/img]

 

 

สำหรับตัวอย่างการใช้มีดังนี้

ตัวหนา

[b]ตัวหนา[/b] หรือ [strong]ตัวหนา[/strong]

ตัวเอียง

[i]ตัวเอียง[/i] หรือ [em]ตัวเอียง[/em]

ทำลิงค์: www.guimee.com

 
[link=???]ทำลิงค์: www.guimee.com[/link]

ขีดเส้นใต้

[u]ขีดเส้นใต้[/u]

สีแดง

[color=red]สีแดง[/color]

สร้างลิงค์อีเมล์

[email=info@guimee.com]อีเมล์: info@guimee.com[/email]

เพิ่มขนาดตัวอักษร

[size=5]เพิ่มขนาดตัวอักษร[/size]

จัดกลาง

[center]จัดกลาง[/center]

ตัวอักษรชิดซ้าย

[left]ตัวอักษรชิดซ้าย[/left]

ตัวอักษรชิดขวา

[right]ตัวอักษรชิดขวา[/right] [align=right]ตัวอักษรชิดขวา[/align]

 • รายการย่อย
 • [li]รายการย่อย[/li]
  ขึ้นบรรทัดใหม่
  [br][/br]

  เส้นขั้น

  [hr][/hr]

  ทำข้อความเด่น

  [quote]ทำข้อความเด่น[/quote]

  ไฮไลท์

  [code]ไฮไลท์ Code[/ code]
  Captcha Challenge
  ลองรูปภาพใหม่
  Type in the verification code above

  ลองอ่านดูน่าสนใจ: