ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความเร็วตามกฎ

มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความเร็วตามกฎ

โพสต์ใน: สังคม / - โดย - Apr 21, 2022

การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็มีข้อกำหนดอย่างไร รถแต่ละประเภทต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้ไม่โดนใบสั่งส่งไปที่บ้าน และเพื่อความปลอดภัยลดอุบัติเหตุขณะขับขี่

เขตกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทุกจังหวัด

  1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมง 80 กิโลเมตร
  2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางหลวงชนบท (ทางหลวงระหว่างจังหวัด)

  1. รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  2. รถยนต์ที่มีการลากจูง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มอเตอร์เวย์ และวงแหวนกาญจนาภิเษก

  1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  2. รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 รวมทั้งรถยนต์ที่มีการลากจูง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  3. รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือ 2 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อัตราโทษปรับ หากขับรถเร็วเกินกำหนด

     ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

 

ในต่างประเทศ General Data Protection Regulation (GDPR) ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 GDPR เป็นกฎระเบียบของ EU

อ่านได้ที่: https://www.guimee.com/adblog/329/gdpr-เป็นกฎระเบียบปกป้องข้อมูลของประชาชน-eu/

 

 

 

 

 

นักกฎหมาย

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: