ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

เครื่องพิมพ์สี Color Laser Printer Ricoh SP C261DNw

เครื่องพิมพ์สี Color Laser Printer Ricoh SP C261DNw

โพสต์ใน: อิเล็กทรอนิกส์ / - โดย - Nov 12, 2022

เครื่องพิมพ์สีเรเซอร์ยอดนิยมยี่ห้อ Ricoh SP C261DNw

หลังจากซื้อคุณจำเป็นต้องเปิดฝาเพื่อดึงเทปกาวสีน้ำเงินออ กจากทุกจุด เช่นด้างข้าง ด้านหน้า และด้านในหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงถาดด้านหน้าเพื่อใส่กระดาษ A4 และติดตั้ง Driver เป็นอันพร้อมใช้งาน

 

ดาวน์โหลด Driver SP C261DNw:

https://www.ricoh-usa.com/

 

 

เปิดด้านบน จากนั้นยกหมึกขึ้นและดึงเทปกาวสีฟ้าตามจุดต่าง ๆ ออกก่อนใช้ครั้งแรก

 

เปิดด้านหน้าและดึงเทปกาวสีฟ้าตามจุดต่าง ๆ ออกก่อนใช้ครั้งแรก

 

สิ่งที่แรกที่ต้องพิจารณาคือ ครั้งแรกคุณจะต้องดึงก้านสีฟ้าทั้งสองข้างขึ้นเพื่อให้เคร ื่องพิมพ์กระดาษ A4 ได้ เนื่องจากเครื่องถูกตั้งให้รับกระดาษซองจดหมายเป็นค่า เริ่มต้น

หมายเหตุ หากคุณพิมพ์กระดาษ A4 เลย หน้าจอเครื่องพิมพ์จะขึ้นข้อความ Move Env Lever หมายถึงเครื่องจะไม่พิมพ์กระดาษ A4 จนกว่าคุณจะยกก้านสีฟ้าทั้งสองข้างขึ้น

 

 

 

 

 

Electronics

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: