ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ลบ Admin ออกจาก Facebook Page

ลบ Admin ออกจาก Facebook Page

โพสต์ใน: แนวคิดสร้างสรรค์ / - โดย - Jan 04, 2023

เมื่อลบ Admin ออกจาก Facebook Page จะขึ้นข้อความ ผู้ดูแลคนนี้กำลังรอดำเนินการลบออก หมายถึงการลบยังไม่เสร็จสิ้น

เพื่อลบ Admin ออกจาก Facebook Page ให้เสร็จจำเป็นต้องเปลี่ยนระดับการเข้าถึง

1. ที่เมนู เปลี่ยนระดับการเข้าถึง ให้ปิดตัวเลือกทั้งหมด เหลือเพียงตัวเลือกข้อมูลเชิงลึก 

2. ทำการลบสิทธิ์การเข้าถึงอีกครั้ง จะพบว่า Admin ที่ต้องการลบได้หายไปจาก Facebook Page แล้ว 

 

ที่เมนู เปลี่ยนระดับการเข้าถึง ให้ปิดตัวเลือกทั้งหมด เหลือเพียงตัวเลือกข้อมูลเชิงลึกและทำการลบสิทธิ์การเข้าถึงอีกครั้ง

 

 

ข่าวสาร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: