ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

ขั้นตอนเปลี่ยนกลุ่มเรียน มหาวิทยาลัยศ

ขั้นตอนเปลี่ยนกลุ่มเรียน มหาวิทยาลัยศ

โพสต์ใน: การศึกษา / - โดย - Jan 08, 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเพื่อนเรียนเทรอม 2 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์ จะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง นักศึกษาต้องเลือกกลุ่มเรี ยนตามตารางที่ อ.ที่ปรึกษากำหนด หรือขยับกลุ่มเรียนจนกว่าเวลาไม่ชนกัน เพื่อให้ลงได้ครบ 7 หลักสูตรฯ


เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาเรียนซ้ำซ้อน เช่น ลงหลักสูตรเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ แล้วไม่สามารถลงหลักสูตรฐานข้อมูลได้

วิธีแก้ปัญหา เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วให้รอช่วงเวลาที่มหาลัยเปิดใ ห้เพิ่ม-ถอนหลักสูตรฯ เพื่อที่จะเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้

 

การเปลี่ยนกลุ่มเรียนเช่นจากกลุ่ม 501 เป็นกลุ่ม 502

1. ให้เลือกลักสูตรที่ตองการถอนในตารางออก จะขึ้นข้อความกำลังถอน (ตรงปุ่มจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียว)

2. คลิกที่ปุ่มสีเขียวและเลือกกลุ่มใหม่ตามต้องการได้ทันที

 

เมื่อเพิ่ม-ถอน และเปลี่ยนกลุ่มเรียนจนลงได้ครบทุกรายวิชาแล้วให้ยืนยันด้ วยรหัส 6 ตัวที่ปรากฎ (หากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ต้องติดต่อฝ่ายทะเบียน)

* หากเปลี่ยนกลุ่มภายในเวลาที่กำหนดผ่านระบบ SCMS จะเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 60 บาท (สรุปยอดอัตโนมัติในขั้นตอนจ่ายเงิน)

* หากเพิ่มหลักสูตรจะเสียค่าหน่วยกิจเฉพาะหลักสูตรที่เพิ่ม

 

ดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัยฯ

https://www.spu.ac.th/department/regis/service/ 

 

 แสดงตัวอย่างหากลงทะเบียนไม่ถูกกลุ่มฯ จะเกิดปัญหาเวลาซ้ำซ้อนกัน

 

 

เพิ่ม-ถอน และเปลี่ยนกลุ่มเรียนจนลงได้ครบทุกรายวิชา

 

ปุ่มสีเขียวคือสามารถคลิกเปลี่ยนกลุ่มเรียนได้

 

แสดงตัวอย่าง จัดกลุ่มเพื่อให้ลงได้ครบทุกหลักสูตร

 

 ดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัยฯ

 

ข่าวสาร

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: