ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

จ่ายค่าปรับจราจรออนไลน์ ขับรถเกิน 120 กม.

จ่ายค่าปรับจราจรออนไลน์ ขับรถเกิน 120 กม.

โพสต์ใน: รถยนต์ / - โดย - Jan 14, 2023

ผู้ที่ขับรถเกิน 120 กม. ตามที่กฎหมายกำหนดต้องเสียค่าปรับจราจร โดยมีใบส่งไปที่บ้านของท่าน สามารถนำใบเสียค่าปรับจราจรมาจ่ายผ่านระบบออนไลน์ได้

ปัจจุบันทุกคนสามารถดูคะแนนการขับขี่ที่เกิดจากการทำผิดวิ นัยจราจร มีผลให้ถูกพักใชัใบขับขี่ต่อไป 

 

เข้าไปที่เว็บใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ให้เรียบร้อย)

จากนั้นค้นหาใบแจ้งค่าปรับจราจรและจ่ายค่าปรับผ่านหน้าเว็บได้ทัน ที

https://ptm.police.go.th/eTicket/

 

ค้นหาใบแจ้งค่าปรับจราจร

 

 

ตรวจคะแนนวินัยจราจร

รถยนต์

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: