ลงทะเบียน
ใกล้กัน ช่วยให้คุณแชร์เรื่องราวต่างๆ กับผู้คนมากมาย

การใช้ VMware จำลองระบบคอมพิวเตอร์

การใช้ VMware จำลองระบบคอมพิวเตอร์

โพสต์ใน: Windows 10 / - โดย - Feb 10, 2023

VMware คือเครื่องมือใช้จำลองคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งระบบปฎิบัติ การได้หลายระบบในเครื่องเดียว ส่วนใหญ่จะใช้ในธุรกิจเพื่อประหยัดต้นทุนในการพัฒนาระบบซอ ฟแวร์ที่ใช้ภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 หากต้องการทดสอบระบบซอฟแวร์ภายในเครื่องเดียวกัน เมื่อติดตั้ง Windows แล้วให้ปิด Firewall เพื่อให้ Windows คุยหากันได้

 

ทำงานด้วย Windows

User not write anything about he.
Captcha Challenge
ลองรูปภาพใหม่
Type in the verification code above

ลองอ่านดูน่าสนใจ: